ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำราญสุข สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 98.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกโจด สพป. นครราชสีมา เขต 3 97.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 95.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 95.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย สพป. เลย เขต 1 95.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 95.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนผวา สพป. นครราชสีมา เขต 1 94.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 94.30 ทอง 11  
13 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 93.90 ทอง 14  
15 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 93.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92.90 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านกำไสจาน สพป. สุรินทร์ เขต 3 92.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 92.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 92.40 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านสามขัว สพป. มุกดาหาร 92.30 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 91.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.80 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.30 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 2 91 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90.90 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 90.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.10 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 88.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.80 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนนายอวัฒนา สพป. สกลนคร เขต 1 87.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านตลุกหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านช่องยางชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 85.60 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 85.50 ทอง 43  
44 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านจอมศรี สพป. อุดรธานี เขต 1 84.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84.60 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 84.20 ทอง 48  
49 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 สพป. หนองคาย เขต 2 84.18 ทอง 49  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.60 ทอง 50  
51 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 83.60 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ สพป. สกลนคร เขต 2 82.90 ทอง 52  
53 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.80 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.40 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.30 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.30 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านนาห่อม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม สพป. ยโสธร เขต 1 81.80 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.60 ทอง 59  
60 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 81.20 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านนางเลิศ สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน