ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 240
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม สพป. อุดรธานี เขต 1 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 96 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านมะมัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 95 ทอง 7  
10 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 94 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 94 ทอง 10  
12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง สพป. อุดรธานี เขต 3 92 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91 ทอง 14  
15 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านท่างาม สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองชุม สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 68 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป. บึงกาฬ 67 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านกาบิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 64 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 63 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 63 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 62 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน