ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาคูณ สพป. อุดรธานี เขต 4 87.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 1 86.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก สพป. อุดรธานี เขต 3 84.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร สพป. อุดรธานี เขต 2 84.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. บึงกาฬ 84.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่านางแนว สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านปุดเนียม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.80 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 82.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านพันนา สพป. สกลนคร เขต 2 82.60 ทอง 26  
28 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 82.60 ทอง 26  
29 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 82.60 ทอง 26  
30 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 82.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สพป. หนองคาย เขต 2 82.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 79.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก สพป. นครพนม เขต 2 79.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนประชารัฐวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 78.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78.40 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 78.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ สพป. หนองคาย เขต 1 77.40 เงิน 39  
41 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 77.40 เงิน 39  
42 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 77.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 77.20 เงิน 42  
44 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 77.20 เงิน 42  
45 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 76.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 75.40 เงิน 47  
48 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 75 เงิน 48  
49 โรงเรียนกมลลักษณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74.40 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 สพป. มุกดาหาร 74.40 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านลาน สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.40 เงิน 49  
52 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74.40 เงิน 49  
53 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74.40 เงิน 49  
54 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.40 เงิน 49  
55 โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 74.40 เงิน 49  
56 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 74.20 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74.20 เงิน 56  
58 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 74.20 เงิน 56  
59 โรงเรียนสวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 59  
60 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 73.80 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.60 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน