ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 239
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 98.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 97.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 97.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 97.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 97.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 97 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 96.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 96.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 96.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 96.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 96 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกระบือ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 95.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 95.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแก้ง 2 สพป. มุกดาหาร 95.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ สพป. อุดรธานี เขต 1 95.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. อุดรธานี เขต 4 94.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 94.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านสังเคิล สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 94 ทอง 20  
21 โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฏร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านไพรขลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 93.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 93 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ สพป. สกลนคร เขต 3 92.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 90.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 1 88.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 88.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านลาดค่าง สพป. เลย เขต 3 87.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านตาเบา สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านกกทอง สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านช่อผกา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านแขนนาง สพป. นครพนม เขต 1 83.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.60 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.80 ทอง 43  
44 โรงเรียนสิงห์สะอาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน สพป. อำนาจเจริญ 80.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 3 78.40 เงิน 46  
47 โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา สพป. หนองคาย เขต 2 77.40 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 74.80 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านห้วยยางฯ สพป. ยโสธร เขต 2 74.60 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 72.80 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 72 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 71.20 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 65.20 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 64.80 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านคำแมด สพป. ขอนแก่น เขต 4 64.60 ทองแดง 55  
56 บ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 64.40 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63.80 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 63.60 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 62.80 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน