ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 237
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 17  
19 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 17  
20 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.90 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80.90 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 80.90 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป. อุดรธานี เขต 3 80.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สพป. อุดรธานี เขต 1 80.80 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 80.70 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี สพป. นครราชสีมา เขต 5 80.70 ทอง 26  
28 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 80.70 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านละลม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.60 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านไพรขลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 32  
35 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านนาซาว สพป. บึงกาฬ 76 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 75 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 68 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 68 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 68 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 66 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 66 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 50 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 50 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนสาวแหวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 50 เข้าร่วม 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน