ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 236
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกเพชร สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 93.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกะพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 93.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 92.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบุปผาราม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 92.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น สพป. เลย เขต 3 91.85 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยนา สพป. เลย เขต 1 91.70 ทอง 15  
16 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหัวทะเล สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเชียงงาม สพป. อุดรธานี เขต 3 89.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 4 88.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.65 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 24  
25 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 79.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง สพป. มุกดาหาร 79.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.75 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78.25 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.75 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านบงคำ สพป. นครพนม เขต 2 76.85 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 76.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. สุรินทร์ เขต 1 76.45 เงิน 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 74.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74.65 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 69 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68.80 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านห้องแซง สพป. ยโสธร เขต 2 68.50 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 3 67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 66.65 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น สพป. ชัยภูมิ เขต 2 66.25 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 65 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนคุยตับเต่า สพป. ยโสธร เขต 1 64 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านไพรขลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 62 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ สพป. เลย เขต 2 61 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฏร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 57 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน