ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 234
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 96.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสะแบง สพป. อุดรธานี เขต 3 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพะโค สพป. นครราชสีมา เขต 2 92.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาแปน สพป. เลย เขต 2 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 สพป. ยโสธร เขต 2 90.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านข่อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 77.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 74.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 73.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 71.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนดงบังวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 69 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา สพป. บึงกาฬ 65.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 64.20 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน