ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 233
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 93.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 สพป. มุกดาหาร 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบุ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกกรม สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. บึงกาฬ 79 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านผาวัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ขอนแก่น เขต 3 78 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 77 เงิน 24  
26 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านขนวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 33  
34 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 71 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 69 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านโนนผักชี สพป. นครราชสีมา เขต 5 69 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนบ้านท่าคำบง สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดเหมสูง สพป. นครราชสีมา เขต 2 68 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 68 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 67 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านห้วยโจด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนบ้านหนองปกติ สพป. เลย เขต 1 66 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านโจดม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 66 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 66 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 65 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 65 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน