ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคาบ สพป. สุรินทร์ เขต 1 94.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 93.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 92.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92.40 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านซำตาโตง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91.80 ทอง 10  
12 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 91.80 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 91.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 91.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91.40 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย สพป. อุดรธานี เขต 1 91.40 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 91.40 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ สพป. หนองคาย เขต 2 91.40 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านเชียงงาม สพป. อุดรธานี เขต 3 91.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91.20 ทอง 19  
22 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. อุดรธานี เขต 2 90.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 90.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90.20 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.20 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 89.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 88.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 35  
37 โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านผาหวาย สพป. เลย เขต 2 85.40 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 41  
42 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 85 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านกระจาย สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านนายอน้อย สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านเสรียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.80 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป. เลย เขต 3 84.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 84.60 ทอง 48  
50 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 84.60 ทอง 48  
51 โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.40 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.20 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.20 ทอง 52  
54 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 84.20 ทอง 52  
55 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.80 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) สพป. สกลนคร เขต 1 83.80 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.60 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านตาล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.40 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83.40 ทอง 58  
60 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.20 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82.40 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน