ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป. สกลนคร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ สพป. บึงกาฬ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 93.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 93.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 93.50 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 10  
11 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 93 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 92.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 92 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 92 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 13  
19 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 13  
20 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 91 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น สพป. อุบลราชธานี เขต 4 91 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง 20  
26 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง 20  
27 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง 20  
28 โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91 ทอง 20  
29 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง 29  
31 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90 ทอง 29  
32 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 32  
36 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 36  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 87 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 40  
44 โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน สพป. ยโสธร เขต 2 86 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 44  
47 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 44  
48 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 48  
51 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 48  
52 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านอีหมุน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านโนนชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 52  
55 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 55  
57 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 55  
58 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 82 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 58  
60 โรงเรียนบ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน