ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนจันทน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคาบ สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ สพป. ขอนแก่น เขต 3 92 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง 6  
12 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 6  
13 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 92 ทอง 6  
14 โรงเรียนบ้านคำโพนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) สพป. อุดรธานี เขต 2 91 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91 ทอง 14  
18 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 18  
19 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 90 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง 18  
23 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 18  
24 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 18  
25 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 18  
26 โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง 18  
27 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านนาดี (สำโรง) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 27  
32 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง 27  
33 โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 33  
38 โรงเรียนวัดสระบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 33  
39 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 33  
40 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 33  
41 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 33  
42 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านนายอน้อย สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 42  
45 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87 ทอง 42  
46 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง 46  
47 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่-บ้านม่วงน้ำไพร สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 48  
50 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ สพป. บึงกาฬ 84 ทอง 48  
51 โรงเรียนบ้านมะนาว สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 51  
54 โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 51  
55 โรงเรียนโนนสูง สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 51  
56 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านวังผา สพป. เลย เขต 1 81 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 57  
60 โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 57  
61 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว สพป. เลย เขต 3 81 ทอง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน