ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเชียงกรม สพป. อุดรธานี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 97.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 96.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 95.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกำไสจาน สพป. สุรินทร์ เขต 3 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 93.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนซู่เอ็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 92.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 91.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. บึงกาฬ 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 78.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 75.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 75.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านป่าพยอม สพป. มุกดาหาร 74.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 29  
32 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 73.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 73.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 71 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 68.20 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 67.60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 67.60 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 67.20 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 2 67.20 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 66.80 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 4 66.60 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนใหม่ชุมพร สพป. ยโสธร เขต 1 66.40 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 66.20 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย สพป. ยโสธร เขต 2 65.80 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 65.40 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 65.20 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนมารีย์ธงชัย สพป. นครราชสีมา เขต 3 64 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 63.80 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 63.20 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 62.80 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 61.20 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. อุดรธานี เขต 3 55 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 55 เข้าร่วม 59  
61 โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 55 เข้าร่วม 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน