ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 209
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 98.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค สพป. นครราชสีมา เขต 7 97.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาโสม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 95.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเลิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 93.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านซับชมภู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 91.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 91.10 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง สพป. บึงกาฬ 90.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.70 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านขาม สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.30 ทอง 14  
15 โรงเรียนนาบงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.10 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านปลัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.10 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. นครพนม เขต 2 85.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.90 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 84.10 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุดรธานี เขต 2 83.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน สพป. เลย เขต 2 83.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านตาด สพป. สกลนคร เขต 3 83.10 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านลาดค่าง สพป. เลย เขต 3 81.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 80.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 3 77.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 69.20 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านดงพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 3 67 ทองแดง 35  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน