ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 208
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 94.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สพป. สกลนคร เขต 1 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกระเต็ล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 89.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนตะดอบวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป. อุดรธานี เขต 1 80.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 80.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.25 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. อุดรธานี เขต 4 76.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76.50 เงิน 21  
23 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 76.25 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 2 75.75 เงิน 24  
25 โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 74.75 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 74.25 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านกุดเขียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 73.75 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68.75 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68.50 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 68.25 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 67.75 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 59 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 59 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 59 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนบ้านสายโท 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 59 เข้าร่วม 32  
36 โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 59 เข้าร่วม 32  
37 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 59 เข้าร่วม 32  
38 โรงเรียนวัดขี้ตุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 59 เข้าร่วม 32  
39 โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฏร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 32  
40 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 59 เข้าร่วม 32  
41 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 50 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) สพป. นครพนม เขต 1 - -  
44 โรงเรียนบ้านหนองหว้า. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -  
45 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  
46 โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. ขอนแก่น เขต 3 - -  
47 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน