ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 97.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 93.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 93.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 92.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. บึงกาฬ 92.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 91.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพนโก สพป. สุรินทร์ เขต 2 91.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สพป. เลย เขต 3 90.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 89.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 88.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 88.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 1 87.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านวังผา สพป. เลย เขต 1 86.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86.40 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 85.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 85.80 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านผับแล้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 84.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนพิชญวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 83.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 79.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 37  
38 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 37  
39 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 77.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 77.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนหินโงมวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 77.20 เงิน 40  
42 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านซับคะนิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. มุกดาหาร 76.60 เงิน 43  
45 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านอะลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 46  
49 โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76 เงิน 46  
50 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 46  
51 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.80 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 75.80 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 75.40 เงิน 53  
54 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 75.20 เงิน 54  
55 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 75.20 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านกระจาย สพป. ยโสธร เขต 2 74.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 69 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 68 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 67 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน