ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพุทธบารมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 4  
7 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 15  
17 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77 เงิน 15  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 18  
22 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 75 เงิน 22  
24 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 25  
27 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 25  
28 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 74 เงิน 25  
29 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 74 เงิน 25  
30 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 25  
31 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 73 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 73 เงิน 31  
34 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 31  
35 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 31  
36 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 72 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 66 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 66 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 66 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 64 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก สพป. เลย เขต 1 64 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 64 ทองแดง 48  
52 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 63 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 63 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 63 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 61 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนวันครู2502 สพป. นครราชสีมา เขต 6 61 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 60 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนบ้านหนองโคลน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 60 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 60 ทองแดง 57  
61 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 60 ทองแดง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน