ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 197
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 96.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 94.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94.80 ทอง 4  
6 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 94.80 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 94.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 94.10 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 93.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านบุฤาษี สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหลวง-ชั่งสี่ สพป. เลย เขต 3 92.50 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.90 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 91.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง สพป. นครพนม เขต 2 91.30 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 91.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนตะโก สพป. ขอนแก่น เขต 3 91.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านจำนัก สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.20 ทอง 19  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 88.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.50 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.50 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ 87.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.60 ทอง 27  
29 โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.60 ทอง 27  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 30  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ สพป. หนองคาย เขต 2 86.80 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.80 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.80 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย สพป. เลย เขต 2 86.60 ทอง 37  
39 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.60 ทอง 37  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ สพป. อุดรธานี เขต 1 86.40 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 85.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.40 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป. ยโสธร เขต 1 85.40 ทอง 42  
45 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.50 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านโคกระเหย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.50 ทอง 45  
47 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 84.50 ทอง 45  
48 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.20 ทอง 48  
49 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.40 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.40 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.40 ทอง 49  
52 โรงเรียนบ้านดงแถบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.50 ทอง 52  
53 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.80 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านบุตาโฮ โนนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.80 ทอง 53  
55 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 79.20 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม สพป. ยโสธร เขต 2 79.20 เงิน 55  
57 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79.20 เงิน 55  
58 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 78.50 เงิน 58  
59 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 77.80 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน