ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 195
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. สกลนคร เขต 3 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหัวขวาวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 85.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกระเต็ล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 75.80 เงิน 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 65.80 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน