ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 99.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 98.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 98 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 98 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 98 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 97 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90.50 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.50 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 88.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนชีโนวาทธำรง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านคอนกาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 22  
24 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 22  
25 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 22  
26 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 22  
27 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 81.50 ทอง 27  
29 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.50 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 31  
33 โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านกุงชัย สพป. อำนาจเจริญ 72.50 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุดรธานี เขต 3 70.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านยวด สพป. อุดรธานี เขต 1 70.50 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านโคกลอย. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 70.50 เงิน 40  
43 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 70.50 เงิน 40  
44 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ยโสธร เขต 2 70 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 69 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 68.50 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 67.50 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านนาเก็น สพป. อุดรธานี เขต 4 67 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 65 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า สพป. อุดรธานี เขต 2 64 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 63.50 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 63 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านชีวึก (สังฆประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 62.50 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 62 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 61.50 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 61 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 59  
61 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 3 60 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน