ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 019
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกลุ่มทุ่งเทิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ สพป. บึงกาฬ 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 11  
17 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 11  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. ยโสธร เขต 2 87 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 18  
23 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 18  
24 โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 24  
26 โรงเรียนนาไก่นาคำน้อยวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านตาดโตน สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 84 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง 26  
31 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ สพป. ขอนแก่น เขต 4 83 ทอง 31  
35 โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 31  
36 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 36  
41 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 36  
42 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 36  
43 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 36  
44 โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 36  
45 โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 36  
46 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 36  
47 โรงเรียนบ้านน้ำแคม สพป. เลย เขต 1 81 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 47  
51 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 47  
52 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 47  
53 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 81 ทอง 47  
54 โรงเรียนชุมชนสะงวย สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านตูบช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 54  
57 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 54  
58 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 54  
59 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 54  
60 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 54  
61 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 54  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน