ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 185
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านตระกวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง สพป. สกลนคร เขต 2 85.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.40 ทอง 11  
14 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85.20 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.60 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.60 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านถนนถั่ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 84.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.20 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 83.20 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 25  
27 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) สพป. ยโสธร เขต 2 82.80 ทอง 28  
30 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม สพป. บึงกาฬ 81.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.80 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านบะยาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.20 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ สพป. เลย เขต 2 81.20 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 38  
39 โรงเรียนสังคมพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป. มุกดาหาร 80.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 80.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 79.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79.60 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 79.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว สพป. ยโสธร เขต 1 79 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง สพป. อุดรธานี เขต 2 79 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 78.80 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78.80 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 78.40 เงิน 50  
51 โรงเรียนหนองกุงวังแสง สพป. อุดรธานี เขต 4 78.40 เงิน 50  
52 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 78.40 เงิน 50  
53 โรงเรียนบ้านห้วฝาย สพป. เลย เขต 1 78 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านคำเจริญ สพป. สกลนคร เขต 3 77.80 เงิน 54  
55 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา สพป. อำนาจเจริญ 77.80 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านสะพานยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77.20 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองกง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76.60 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76.40 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74.80 เงิน 59  
60 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 73.60 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 72.80 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน