ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนยานางศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอูบมุง สพป. อุดรธานี เขต 1 91.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 90.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 85.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนมาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต 3 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านชูชาติ สพป. อำนาจเจริญ 75.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75.50 เงิน 16  
18 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 75.50 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านวังกระสวย สพป. นครราชสีมา เขต 4 74.50 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านคอนกาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73.50 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.50 เงิน 22  
25 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 73.50 เงิน 22  
26 โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 72.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 72.50 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 72.50 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (โนนสัง) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72.50 เงิน 26  
30 โรงเรียนบ้านขามพิมาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 71.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 71.50 เงิน 30  
32 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 71.50 เงิน 30  
33 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุดรธานี เขต 2 70.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70.50 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 70.50 เงิน 33  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 68.50 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านช่องยางชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 68.50 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 68 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 68 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 65 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านโคกม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 65 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 43  
47 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 65 ทองแดง 43  
48 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 64 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 63 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. ยโสธร เขต 1 62 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองปิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 62 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย สพป. เลย เขต 3 62 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 62 ทองแดง 52  
56 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 61 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. อุดรธานี เขต 4 60 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนบ้านปราสาททอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 60 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 57  
61 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า สพป. อุบลราชธานี เขต 4 60 ทองแดง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน