ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 182
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 96.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกะพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกระเต็ล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 88.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฏร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนโสกน้ำขาว สพป. ยโสธร เขต 2 85.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ สพป. บึงกาฬ 84.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 75.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแก่ง สพป. เลย เขต 3 56.80 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน