ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเตียง สพป. สกลนคร เขต 2 91.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 90.50 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.50 ทอง 8  
10 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.50 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร 88.50 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านยวด สพป. อุดรธานี เขต 1 88.50 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 88.50 ทอง 11  
15 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.50 ทอง 16  
18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านคอนกาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดพลับพลา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 20  
23 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านอีอูด สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 26  
30 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 26  
31 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 31  
32 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 79 เงิน 31  
33 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 78 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อำนาจเจริญ 75.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 75.50 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 74.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 74.50 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านกวนบุ่น สพป. สกลนคร เขต 1 73.50 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านนาส้มมอ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73.50 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73.50 เงิน 39  
42 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ สพป. สกลนคร เขต 3 73.50 เงิน 39  
43 โรงเรียนบ้านปอ สพป. อุดรธานี เขต 2 71.50 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71.50 เงิน 43  
45 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 70.50 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองไทร(ลำ5) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 69.50 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 68.50 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านวังกระสวย สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านดงธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 4 66 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านนาโก สพป. เลย เขต 2 66 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านหนองการะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 66 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 65 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 65 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 2 64 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านครั่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 63 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 63 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนบ้านหนองแหวน สพป. หนองคาย เขต 2 63 ทองแดง 56  
59 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 1 63 ทองแดง 56  
60 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง สพป. อุดรธานี เขต 3 62 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน