ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง สพป. นครราชสีมา เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกะเอิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านบึงตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านชำม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 12  
17 โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 12  
18 โรงเรียนบ้านปอ สพป. อุดรธานี เขต 2 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านโสกเตย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 25  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านชมภูพาน สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านตาดทอง สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านแก้งค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 28  
33 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86 ทอง 28  
34 โรงเรียนอนุบาลสังคม สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 28  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านตาด สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 35  
37 โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 35  
38 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 38  
40 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 41  
44 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 44  
45 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 45  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 46  
48 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79 เงิน 49  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านนาซ่าว สพป. เลย เขต 1 78 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านปักหมู สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 50  
53 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 50  
54 โรงเรียนบ้านโคกสวาง สพป. บึงกาฬ 78 เงิน 50  
55 โรงเรียนสง่าพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 50  
56 โรงเรียนสานตมโนนสมบูรณ์หนองแซง สพป. เลย เขต 3 78 เงิน 50  
57 โรงเรียนบ้านขนาด สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง สพป. ขอนแก่น เขต 4 77 เงิน 57  
60 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 77 เงิน 57  
61 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน