ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 177
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกันตรวจ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี2) สพป. นครราชสีมา เขต 5 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 91.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสวนอ้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนสังคมพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป. อุดรธานี เขต 3 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 86.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วฝาย สพป. เลย เขต 1 86.50 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม สพป. เลย เขต 3 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86 ทอง 22  
24 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 22  
25 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนจารย์ตำรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง สพป. อุดรธานี เขต 2 84.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านจะนียงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองกง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านคำเจริญ สพป. สกลนคร เขต 3 83.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.60 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) สพป. บึงกาฬ 83 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. อุดรธานี เขต 4 82.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา สพป. ขอนแก่น เขต 3 82.60 ทอง 40  
42 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.50 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 43  
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง 43  
45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านหนองโน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 81.50 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.40 ทอง 48  
50 โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 50  
52 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.60 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.60 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.60 ทอง 52  
55 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 57  
58 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 58  
59 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 73.20 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป. ยโสธร เขต 2 - -  
61 โรงเรียนหนองแสงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน