ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 175
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปรางคล้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกระเต็ล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองบัวบาน สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ สพป. บึงกาฬ 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านลาดค่าง สพป. เลย เขต 3 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฏร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านสระตอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. เลย เขต 1 61 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน สพป. เลย เขต 2 61 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 56 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน