ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 171
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขี้นาค สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 96.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 95.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 94.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 93.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี สพป. สกลนคร เขต 1 93.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร สพป. อุดรธานี เขต 2 92.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยสามขา สพป. นครราชสีมา เขต 5 92.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 92.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 91.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 91.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 89.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 88.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง สพป. นครพนม เขต 2 85.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 83.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. สกลนคร เขต 3 83.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 81.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 81 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ 79.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 79.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 78.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนนางามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 77.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 4 75.80 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.80 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น สพป. ชัยภูมิ เขต 3 73.40 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ สพป. ยโสธร เขต 2 72.80 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 72.40 เงิน 51  
52 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 71.80 เงิน 52  
53 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ สพป. หนองคาย เขต 1 71.40 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 70.80 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 70.60 เงิน 55  
56 โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 70 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ สพป. อุดรธานี เขต 3 69.60 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 68.80 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านส้มกบ สพป. มหาสารคาม เขต 3 68.20 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 67.60 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน