ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 91.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 85.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนพุทธบารมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. นครพนม เขต 2 78.90 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 3 78.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 77.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.30 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76.90 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 76.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 76.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 75.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 75.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74.90 เงิน 33  
34 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ สพป. ยโสธร เขต 2 74.30 เงิน 36  
37 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 74.10 เงิน 37  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 73.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 73.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 72.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 72.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 72 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 1 68.40 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68.20 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 68 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 67.80 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 67.60 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 67.40 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 67.20 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 66.60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 66.40 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านโนนบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 66.20 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65.60 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 65.40 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป. บึงกาฬ 64 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 63.40 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน