ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 167
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.25 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน