ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 98.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 96.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 92.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 91.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 91.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 91.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 91.20 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ 91 ทอง 11  
13 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 90.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 90.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 89.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.20 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89 ทอง 21  
24 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านหนองโคลน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม สพป. สกลนคร เขต 3 88.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 88.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 87.80 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านผักกะย่า สพป. ยโสธร เขต 2 87.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.60 ทอง 32  
34 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.60 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 36  
37 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.80 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 86.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 82.80 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.80 ทอง 46  
49 โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.60 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 82.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.60 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านปากดง สพป. อุดรธานี เขต 3 81 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 80.40 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 57  
60 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 57  
61 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน