ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 98.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 98.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 96.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา สพป. บึงกาฬ 95.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 95 ทอง 8  
9 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 94.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง 12  
15 โรงเรียนตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 91.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 91.20 ทอง 17  
18 โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 91 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา สพป. ยโสธร เขต 1 90 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านโสมน สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 20  
23 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 20  
24 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 89.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 26  
27 โรงเรียนภูมิพิชญ สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 89 ทอง 26  
29 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 30  
32 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 30  
33 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.90 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านนาแปน สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง 37  
41 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. มุกดาหาร 85.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 44  
45 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 44  
46 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 44  
47 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านพานพร้าว สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 48  
50 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 48  
51 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 48  
52 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 82.60 ทอง 53  
54 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.50 ทอง 54  
55 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 56  
57 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 56  
58 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80.10 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 59  
61 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน