ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 8  
13 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 85 ทอง 8  
14 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 8  
15 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 8  
16 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 8  
17 โรงเรียนอนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 8  
18 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 8  
19 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 8  
20 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85 ทอง 8  
21 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 85 ทอง 8  
22 โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 22  
26 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 22  
27 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 22  
28 โรงเรียนเลิดสิน สพป. บึงกาฬ 84 ทอง 22  
29 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) สพป. ขอนแก่น เขต 4 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านโป่งเกต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 29  
35 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 29  
36 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 29  
37 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 29  
38 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 29  
39 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 29  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82 ทอง 40  
41 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 40  
44 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 40  
45 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 40  
46 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 40  
47 โรงเรียนภูมิพิชญ สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 40  
48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 40  
49 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 40  
50 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 40  
51 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 82 ทอง 40  
52 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 40  
53 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 40  
54 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 40  
55 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 40  
56 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 56  
58 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 56  
59 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 59  
61 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน