ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 162
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 97.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไฮเลิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 94.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางคอม สพป. เลย เขต 1 93.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคลด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 92.90 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดโนนสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92.90 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 92.40 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.90 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91.90 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 91.40 ทอง 14  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 91.40 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านตางมาง สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.90 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.90 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ยโสธร เขต 2 90.90 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโพนไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 90.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.40 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านกระถุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.90 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.90 ทอง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 89.90 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 89.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88.90 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88.90 ทอง 28  
30 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88.90 ทอง 28  
31 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านปวงตึก สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.40 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 87.90 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 87.90 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. สกลนคร เขต 3 87.90 ทอง 33  
36 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 87.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.40 ทอง 36  
38 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 87.40 ทอง 36  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.90 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.90 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86.90 ทอง 39  
42 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.40 ทอง 42  
44 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 86.40 ทอง 42  
45 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.90 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.90 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.90 ทอง 45  
48 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 85.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านแมด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.40 ทอง 48  
50 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.40 ทอง 48  
51 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 84.90 ทอง 51  
52 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 84.40 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง สพป. นครพนม เขต 2 83.90 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.40 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านหม้อ สพป. อุดรธานี เขต 1 82.90 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 82.40 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.90 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านปอ สพป. อุดรธานี เขต 2 81.40 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน