ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 160
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ สพป. สกลนคร เขต 2 87.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 86.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 85.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแมด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 81.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน