ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 4  
7 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. อุดรธานี เขต 3 76 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านวังเวียง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนหินโงมวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 74 เงิน 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สพป. มุกดาหาร 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านตาอุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 72 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 72 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 72 เงิน 15  
19 โรงเรียนวัดขี้ตุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 72 เงิน 15  
20 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 15  
21 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี สพป. อุดรธานี เขต 1 72 เงิน 15  
22 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 72 เงิน 15  
23 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 68 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 68 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนบ้านวังสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 65 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 65 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนบ้านเมืองปัง สพป. อุดรธานี เขต 2 65 ทองแดง 26  
33 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65 ทองแดง 26  
34 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 65 ทองแดง 26  
35 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 26  
36 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 65 ทองแดง 26  
37 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 65 ทองแดง 26  
38 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 65 ทองแดง 26  
39 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 26  
40 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 63 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. ขอนแก่น เขต 3 63 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนบ้านนางเลิศ สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 63 ทองแดง 40  
44 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย สพป. ยโสธร เขต 2 63 ทองแดง 40  
45 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 63 ทองแดง 40  
46 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพป. นครราชสีมา เขต 7 63 ทองแดง 40  
47 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 63 ทองแดง 40  
48 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 63 ทองแดง 40  
49 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 40  
50 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 63 ทองแดง 40  
51 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) สพป. บึงกาฬ 61 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 61 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 61 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 6 61 ทองแดง 51  
55 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 61 ทองแดง 51  
56 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 61 ทองแดง 51  
57 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 61 ทองแดง 51  
58 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 61 ทองแดง 51  
59 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 61 ทองแดง 51  
60 โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านกุดพังทุย สพป. ขอนแก่น เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน