ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดงน้อยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนเมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 90.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 88.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.80 ทอง 11  
13 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.80 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 88.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 87.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.80 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 87.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 87 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านคำเลาะ สพป. อุดรธานี เขต 3 86.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 86.60 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.60 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.60 ทอง 31  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 85.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านพันดุง สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.40 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.40 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85.40 ทอง 33  
37 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85.40 ทอง 33  
38 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 85.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.60 ทอง 41  
43 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84.40 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สพป. บึงกาฬ 84.40 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง 46  
47 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.60 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.60 ทอง 47  
50 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 83.40 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านป่งเปือย สพป. มุกดาหาร 83.40 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.40 ทอง 50  
53 โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.40 ทอง 50  
54 โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.20 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 83.20 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.60 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก สพป. ยโสธร เขต 2 82.20 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 82.20 ทอง 58  
60 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.20 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน