ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาง้อง สพป. ขอนแก่น เขต 4 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาอุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 89.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 87.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ สพป. ยโสธร เขต 1 87.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87.80 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านทรายงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. บึงกาฬ 86.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 85.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสีโค สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สพป. อุดรธานี เขต 1 85.60 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 85.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี สพป. สกลนคร เขต 3 84.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโพนไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.80 ทอง 27  
29 โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) สพป. อำนาจเจริญ 84.80 ทอง 27  
30 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.80 ทอง 27  
31 โรงเรียน อนุบาลอุ่นใจ สพป. อุดรธานี เขต 2 84.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.60 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านสมศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.80 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 83.80 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.80 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 83.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 38  
40 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 38  
41 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. ยโสธร เขต 2 82.80 ทอง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 82.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.40 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 46  
47 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81.80 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.80 ทอง 47  
49 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 81.80 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.60 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านอุมุง สพป. เลย เขต 1 81.60 ทอง 50  
52 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.40 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81.20 ทอง 53  
54 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.20 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 55  
56 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 79.80 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 79.40 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79.40 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. มุกดาหาร 79.20 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 79.20 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน