ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 152
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนแท่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านซำ สพป. ยโสธร เขต 1 90.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตากลาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 90.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเปือย สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 88.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 87.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านต่างตา สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเซกา สพป. บึงกาฬ 86.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกองโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนพลับพลา สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.75 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.75 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. อุดรธานี เขต 1 83.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 82.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 79 เงิน 29  
30 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 77 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน