ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 147
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบึงสาลี สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 92.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 4 89.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกุดจอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 88.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโสก สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 สพป. อุดรธานี เขต 1 86.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนอง สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดอนยู สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.50 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านกุดสิม สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 26  
27 โรงเรียน อนุบาลอุ่นใจ สพป. อุดรธานี เขต 2 82.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี 3) สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.50 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านดงหมู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.50 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 80.50 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านท่าสีไค สพป. บึงกาฬ 79 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 79 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78.50 เงิน 37  
39 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 39  
41 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 39  
42 โรงเรียนบ้านตรำดม สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านนายม สพป. สกลนคร เขต 3 77.50 เงิน 42  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ สพป. สกลนคร เขต 1 76.50 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านนาสีใส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76.50 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76.50 เงิน 45  
48 โรงเรียนบ้านแก้งโตน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76.50 เงิน 45  
49 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านคำจำปา สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. ขอนแก่น เขต 4 75 เงิน 50  
53 โรงเรียนบ้านหนองต่าย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 74 เงิน 53  
54 โรงเรียนห้วยหินลาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 73 เงิน 54  
55 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 71 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 55  
57 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 55  
58 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 71 เงิน 55  
59 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านวังขาม สพป. เลย เขต 1 70 เงิน 59  
61 โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน