ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง สพป. ยโสธร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 4  
8 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุดรธานี เขต 3 87 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหูทำนบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง 12  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 15  
19 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 15  
20 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สพป. เลย เขต 1 84 ทอง 20  
23 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 24  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 29  
35 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 29  
36 โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 29  
37 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านสระสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 37  
42 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 37  
43 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 37  
44 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 44  
48 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 44  
49 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 44  
50 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 44  
51 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 44  
52 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78 เงิน 52  
55 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 52  
56 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 78 เงิน 52  
57 โรงเรียนบ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน 59  
61 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 72 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน