ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. บึงกาฬ 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 88.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาดทอง สพป. ยโสธร เขต 1 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านดงวังพัง สพป. อุดรธานี เขต 3 85.90 ทอง 17  
18 โรงเรียนท่าแร่วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 85.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านทม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.40 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนแกสำโรงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84.30 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.90 ทอง 27  
28 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 82.90 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 82.50 ทอง 32  
33 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.40 ทอง 33  
35 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.10 ทอง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 82.10 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 1 81.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.60 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 81.60 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 81.50 ทอง 41  
42 โรงเรียนสานตมโนนสมบูรณ์หนองแซง สพป. เลย เขต 3 81.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหูทำนบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80.70 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านเขือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80.60 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ สพป. หนองคาย เขต 2 80.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านปลัด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80.40 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.40 ทอง 48  
51 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.20 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ สพป. ยโสธร เขต 2 80.20 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.60 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 79.50 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 79.30 เงิน 55  
56 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 79 เงิน 56  
57 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านกุดขุ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.80 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77.80 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.60 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 73.20 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน