ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าแร่วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 94.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 93.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 92.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 91.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 91.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. อุดรธานี เขต 3 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตาดทอง สพป. ยโสธร เขต 1 90.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 89.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. ขอนแก่น เขต 3 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 17  
19 โรงเรียนเทศบาล1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 87.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. บึงกาฬ 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. หนองคาย เขต 1 84.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านกุดขุ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 84.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดบ้านจอม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านนาซ่าว สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านบกพร้าว สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 34  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.80 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.80 ทอง 38  
41 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 81.80 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านคำยาง สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81 ทอง 42  
45 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 42  
46 โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 1 79.40 เงิน 46  
47 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79.40 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สพป. หนองคาย เขต 2 79.40 เงิน 46  
49 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 79.40 เงิน 46  
50 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 79.40 เงิน 46  
51 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 79.40 เงิน 46  
52 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านทม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 52  
55 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 52  
56 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 52  
57 โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ สพป. ยโสธร เขต 2 77.60 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 77.60 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านซับคะนิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77.40 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76 เงิน 60  
61 โรงเรียนสานตมโนนสมบูรณ์หนองแซง สพป. เลย เขต 3 75 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน