ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 91.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาแปน สพป. เลย เขต 2 91.75 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม สพป. มุกดาหาร 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 88.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.75 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87.75 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 87.75 ทอง 21  
23 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 87.75 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สพป. อุดรธานี เขต 1 87.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.50 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.75 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.75 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 86.50 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 86.25 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 32  
33 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.75 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 85.75 ทอง 34  
36 โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.75 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.50 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.75 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.25 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป. บึงกาฬ 84.25 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองชุม สพป. ยโสธร เขต 2 84 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 83.75 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83.75 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.50 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83.50 ทอง 45  
47 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.50 ทอง 45  
48 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.25 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.25 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านละลม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 50  
51 โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 50  
52 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 50  
53 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.75 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 82.75 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.50 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82.25 ทอง 56  
57 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 81.75 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.50 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.75 ทอง 59  
60 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.75 ทอง 59  
61 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.25 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน