ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลรัชดา สพป. บึงกาฬ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกระเบา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง 6  
10 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง 6  
11 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 14  
16 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 14  
17 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคกเลา สพป. เลย เขต 1 89 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านวังมน สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 17  
23 โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อิปุ่ม) สพป. เลย เขต 3 89 ทอง 17  
24 โรงเรียนบ้านโพนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89 ทอง 17  
25 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 17  
26 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 17  
27 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 27  
31 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 27  
32 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 88 ทอง 27  
33 โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 33  
35 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 33  
36 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 37  
39 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 39  
40 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 39  
41 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 39  
42 โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านสีโค สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 42  
44 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 42  
45 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 42  
46 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง 42  
47 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านวังชัย สพป. ขอนแก่น เขต 4 83 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 47  
51 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 47  
52 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 47  
53 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา สพป. อุดรธานี เขต 3 81 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองชุม สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 56  
59 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 56  
60 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 60  
61 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน