ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 94.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง สพป. มุกดาหาร 92.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 92.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 91.60 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 91.60 ทอง 12  
16 โรงเรียนสวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 91.60 ทอง 12  
17 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 91.60 ทอง 12  
18 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 91.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านละลม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 91 ทอง 21  
24 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง 21  
25 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 90.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 90.80 ทอง 25  
27 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 90.40 ทอง 27  
29 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.60 ทอง 31  
33 โรงเรียนอนุบาลธีรา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89.60 ทอง 31  
34 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 89.20 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านโคกไค สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.80 ทอง 40  
42 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา สพป. เลย เขต 1 88.80 ทอง 40  
43 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.80 ทอง 40  
44 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. หนองคาย เขต 2 88.80 ทอง 40  
45 โรงเรียนเมืองโพนทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88.60 ทอง 45  
46 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88.60 ทอง 45  
47 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 88.40 ทอง 47  
48 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 88.40 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 88.20 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.80 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านโพนสูง สพป. เลย เขต 3 87.80 ทอง 51  
53 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.80 ทอง 51  
54 โรงเรียนเทศบาลสังขะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.80 ทอง 51  
55 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป. บึงกาฬ 87.60 ทอง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.40 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 57  
59 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87 ทอง 57  
60 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86.80 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 86.60 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน