ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 014
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแปรง สพป. นครราชสีมา เขต 5 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา สพป. อำนาจเจริญ 94.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต 2 93.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 92.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกแสง สพป. สกลนคร เขต 3 91.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเลื่อม สพป. อุดรธานี เขต 1 90.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.50 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านวังมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 86.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 21  
24 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 21  
25 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 21  
26 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 85.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านตะครอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.50 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85.50 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.50 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.50 ทอง 26  
31 โรงเรียนบ้านสะพานยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.50 ทอง 26  
32 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.50 ทอง 26  
33 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.50 ทอง 26  
34 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 85.50 ทอง 26  
35 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สพป. เลย เขต 1 85 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 35  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.50 ทอง 40  
41 โรงเรียนท่านาจานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84.50 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านนาต้อง สพป. บึงกาฬ 84.50 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 84.50 ทอง 40  
44 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.50 ทอง 40  
45 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 45  
48 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 45  
49 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 45  
50 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 45  
51 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สพป. ขอนแก่น เขต 3 83.50 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.50 ทอง 53  
54 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 54  
57 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.50 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81.50 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 81.50 ทอง 57  
60 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน