ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 88.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว สพป. สกลนคร เขต 3 86.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 86.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 85.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.20 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านพานพร้าว สพป. หนองคาย เขต 1 85.20 ทอง 14  
17 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.20 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 84.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.20 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านนาโสก สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านขัวล้อ สพป. อุดรธานี เขต 4 83.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. ขอนแก่น เขต 3 83.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.40 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.20 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 32  
34 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 82.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 82.20 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 81.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.20 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.20 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านเซียงเซา สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 43  
44 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80.40 ทอง 45  
46 โรงเรียนน้อมเกล้า สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 46  
48 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 46  
49 โรงเรียนมหาชนะชัย สพป. ยโสธร เขต 1 79.80 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79.20 เงิน 50  
51 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79.20 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 79 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 78.60 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 3 78.60 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป. อุดรธานี เขต 3 77.80 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.60 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77.40 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต 3 77 เงิน 59  
60 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77 เงิน 59  
61 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 75.80 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน