ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94 ทอง 5  
9 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 94 ทอง 5  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 สพป. ขอนแก่น เขต 3 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 10  
12 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง 13  
17 โรงเรียนดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 29  
31 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 29  
32 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 72 เงิน 29  
33 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 66 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 64 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 64 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนบ้านหนองบาก สพป. ยโสธร เขต 2 62 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง สพป. อุดรธานี เขต 2 60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 58 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 54 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 54 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนบ้านละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 54 เข้าร่วม 43  
46 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 52 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 50 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 7 50 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนบ้านสงาว สพป. เลย เขต 1 48 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านกุดกุง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 46 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 46 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนป่าปอ สพป. ขอนแก่น เขต 2 46 เข้าร่วม 50  
53 โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 สพป. อุดรธานี เขต 1 46 เข้าร่วม 50  
54 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 44 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 44 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 44 เข้าร่วม 54  
57 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 42 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 34 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 34 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 24 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 2 เข้าร่วม 61  

หมายเหตุ : อันดับที่ 3 กับอันดับที่ 4 คือ ร.ร.บ้านส้มป่อย และ ร.ร.บ้านสามเส้า ได้ 96 คะแนนเท่ากัน แต่ ร.ร.บ้านส้มป่อยได้คะแนนรอบที่สองมากกว่า จึงได้อันดับที่ 3 ส่วน ร.ร.บ้านสามเส้า ได้อันดับที่ 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน