ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านอิปาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 72 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 17  
21 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 21  
23 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 66 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 66 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 66 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 66 ทองแดง 25  
30 โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 66 ทองแดง 25  
31 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 64 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 62 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านโหรา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 62 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 60 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 60 ทองแดง 36  
40 โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา สพป. อุดรธานี เขต 3 60 ทองแดง 36  
41 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 60 ทองแดง 36  
42 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 60 ทองแดง 36  
43 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 36  
44 โรงเรียนบ้านจับไม้ สพป. หนองคาย เขต 2 58 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง สพป. อุดรธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 58 เข้าร่วม 44  
47 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 58 เข้าร่วม 44  
48 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง สพป. นครพนม เขต 1 56 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 54 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 4 54 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 52 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง สพป. ยโสธร เขต 2 52 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 52 เข้าร่วม 51  
54 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 52 เข้าร่วม 51  
55 โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฏร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 52 เข้าร่วม 51  
56 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 50 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 50 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 50 เข้าร่วม 56  
59 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 46 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก สพป. บึงกาฬ 44 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 44 เข้าร่วม 60  

หมายเหตุ : ร.ร.บ้านกุดจิก ได้ยื่นหนังสือขอตรวจสอบกระดาษคำตอบใหม่ ปรากฏว่า ร.ร.บ้านกุดจิก ได้คะแนนรวม 90 คะแนน เท่ากับ ร.ร.บ้านดงตาหวัง และ ร.ร.บ้านตาลเลียน ซึ่งการจัดอันดับโดยดูคะแนนรอบที่ 2 และ 3 ร.ร.บ้านดงตาหวัง และ ร.ร.บ้านกุดจิก ได้อันดับที่ 2 ร่วมกัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน